Sindikalne noviceTiskovno sporocilo 2. feb 2021

2 februarja, 2021by Samuel

Sindikat slovenske šole sporoča, da se je dne 27. januarja sestal s predstojnikom Urada za slovenske šole Igorjem Giacominijem in s šolskim inšpektorjem Petrom Černicem. Seja je zaradi znanih omejitev potekala na daljavo.

Na seji sta deželni tajnik Jožef Prinčič in deželna podtajnica Katja Pasarit zelo jasno predočila nekaj problematik, ki zadevajo stanje slovenskega šolstva v Italiji. Sindikat slovenske šole je pred časom zaprosil Urad za sestanek, saj Sindikat kot stanovska organizacija ne more in ne sme mimo pričakovanj in skrbi šolnikov, ki se nanj obračajo po nasvete in pojasnila.

Sindikat se zaveda, da je v sedanjih težkih okoliščinah razvoj dogodkov tudi na šolskem področju odvisen od bolj ali manj uspešnega boja z epidemijo in vnovične vzpostavitve pogojev za normalno delovanje. Kljub temu pa je o odprtih vprašanjih potrebno razmišljati tudi v današnjih pogojih, saj je njihova rešitev v vsakem primeru povezana z akti in odločitvami šolske uprave na vsedržavni, vsaj deloma pa tudi na krajevni ravni.

Sindikat je tako zaprosil za pojasnila v zvezi z razpisi natečajev za učno osebje, v zvezi s pogoji za udeležbo na slednjih in o dvomih in nejasnostih, ki zadevajo nekatere naslove, pridobljene v Republiki Sloveniji, točneje pedagoško-andragoško izobrazbo (t.i. P.A.I.) in o možnosti, da bi le-ta nadomestila obveznih 24 kreditov s področja didaktike in pedagogike, pridobljenih na univerzah v Italiji. Podobna negotovost sicer zadeva tudi tiste učitelje in profesorje, ki so predpisane pedagoške in didaktične kredite pridobili v Sloveniji v okviru rednega študija na fakulteti, za katerega je bila sicer izdana ekvipolenca, o kateri pa ni jasno, ali krije tudi omenjene pedagoške in didaktične izpite.

Predstojnik Urada za slovenske šole Igor Giacomini je orisal trenutno situacijo, ki botruje dokaj zapletenemu stanju. Iz podrobnega poročila lahko povzamemo, da se Urad zaveda težav, s katerimi se šolniki spopadajo, a določene problematike presegajo kompetence DŠU, tako da je potrebno upoštevati državne pravilnike oz. ter – v primeru priznanja pedagoško-andragoške izobrazbe (P.A.I.) razmišljati o bilateralnem dogovoru med Italijo in Republiko Slovenijo. Deželni šolski urad si prizadeva, da bi do razpisa natečajev tako za učno osebje kot tudi za lastno kadrovsko okrepitev čim prej prišlo.

Sindikat se je dotaknil tudi problematike učbenikov. S strani Urada je prejel odgovor, da bodo nove poklicne figure, ki so bile ravno v tem času dodeljene Uradu za slovenske šole, lahko pobliže spremljale to potrebo, tako da si lahko v bodoče pričakujemo kak premik tudi v tej smeri.

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327