Kdo smoO sindikatu

Sindikat slovenske šole je stanovska organizacija, ki ščiti interese slovenskih šolnikov in slovenske šole v Italiji.

To delo opravlja od daljnega leta 1957. Od leta 1994, ko je Sindikat izgubil pravico do sindikalnih dopustov in do pravnomočnega zastopstva šolskega osebja, je delovanje Sindikata omejeno na zastopanje interesov slovenske šole in kolektivnih pravic slovenskih šolnikov, nima pa pravne možnosti, da bi samostojno ščitil individualne pravice šolnikov.

Delno novost v tem oziru predstavlja leto 2020, ko je bila Sindikatu ponovno po več kot 25 letih dodeljena figura za opravljanje sindikalnih dejavnosti. Po sklepu odbora Sindikata je v š.l. 2020/2021 in 2021/2022 to profesorica Katja Pasarit, ki je do septembra 2020 poučevala kemijo na DIZ Jožefa Stefana v Trstu. Od tega trenutka dalje Sindikat torej ponovno razpolaga s poklicnim sindikalistom, kar je in bo pripomoglo k večji vidljivosti in prisotnosti ter delovanja Sindikata na teritoriju.

Sindikatu slovenske šole pa žal še niso priznane pravice, ki jih uživajo vsedržavni sindikati, pa čeprav je to predvideno po 22. členu zakona 38/01. Kljub dvema tožbama, kljub sklepu 760 z dne 1.4.2009 deželnega odbora FJK, ki je Sindikat slovenske šole prepoznal kot manjšinski sindikat, do tega priznanja do danes ni prišlo. Ni dvoma, da bo Sindikat v bodoče ponovno sprožil postopek za priznanje pravic, ki so po zakonu že priznane.

Sindikat slovenske šole deluje v Benečiji, Gorici in Trstu. Ima svoje predstavnike, izvoljene v Enotnih sindikalnih predstavništvih in je v tem okviru najbolj zastopan sindikat na slovenskih šolah.

V tem posebnem zgodovinskem trenutku obstaja cela vrsta nerešenih vprašanj, ki zadevajo slovensko šolstvo v Italiji. Učno osebje kot tudi neučno osebje na naših šolah je kadrovsko močno podhranjeno. To je realen problem, ki zahteva takojšnje ukrepe, saj je brez delovnih moči vsako službovanje močno otežkočeno. Šolanje naših otrok in mladostnikov bi moralo biti eden izmed temeljev naše družbe. Skrajni čas je že, da bi se celotna manjšinjska skupnost zavzela za naše šolstvo. Nujno je izoblikovati nove strategije, ki bi slovenski šoli v Italiji prinesla novega zagona in treznega načrtovanja za bodočnost naših mladih.

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327