Sindikalne noviceTiskovno sporocilo 16. dec 2020

16 decembra, 2020by Samuel

Enotni svet Sindikata slovenske šole se je sestal na svoji redni seji dne 16. decembra 2020. Seja je zaradi znanih omejitev potekala na daljavo.

Na seji je Enotni svet Sindikata najprej obravnaval svoje notranje delovanje, zlasti potem ko je s 1. septembrom na sedežu sindikata nastopila službo prof. Katja Pasarit, ki jo je Ministrstvo za šolski leti 2020/21 in 2021/22 razrešilo poučevanja na podlagi dopolnilne delovne pogodbe o sindikalnih dopustih z dne 19. novembra 2019. Le-ta namreč dodeljuje Sindikatu slovenske šole en poln sindikalni dopust. V tem okviru je prof. Pasarit poročala o ureditvi prostorov tržaškega tajništva, ki je odslej operativen v ul. Donizetti 3, o stikih z Deželnim šolskim uradom, s krajevno izpostavo Zakladnega ministrstva ter z odborništvom za izobraževanje pri Avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini. Poročala je tudi o prvih korakih v okviru načrtovanja kampanje za pridobitev novih članov Sindikata, ki je sicer trenutno otežkočena zaradi izrednega stanja, povezanega z znanimi epidemiološkimi razmerami. Vsekakor namerava Sindikat v kratkem začeti s sklicevanjem sindikalnih zborovanj za šolsko osebje, rad pa se bo odzval tudi na vabila posameznih Enotnih šolskih sindikalnih predstavništev.

V teh prvih mesecih novega šolskega leta se je kljub težavam pokazalo, da se šolsko osebje, zlasti tisto z imenovanjem za določen čas, še naprej obrača na Sindikat s prošnjo za pomoč pri raznih upravnih in drugih postopkih. Omenjeni stiki za zdaj potekajo v glavnem na daljavo.

V nadaljevanju seje je Enotni svet Sindikata obravnaval nekatera žgoča vprašanja slovenskega šolstva v Italiji, ki zadevajo zlasti učitelje in profesorje z začasno delovno pogodbo. Deželni svet sindikata se je zato najprej dotaknil problematike novih pokrajinskih in zavodskih lestvic za imenovanje suplentov, nato pa je prešel k obravnavi vprašanja razpisa novih izrednih in rednih natečajev za šole vseh vrst in stopenj, tudi glede na to, da so bili za italijanske šole leti že razpisani (pa čeprav so trenutno postopki ustavljeni). Predmet obravnave so bila vprašanja, s katerimi se šolniki najpogosteje obračajo na Sindikat, in sicer: časovni okvir razpisa in izpeljave natečajev, število in vrsta razpisanih mest ter nekatere nejasnosti, povezane s pogoji za udeležbo na natečajih, v prvi vrsti vprašanje, ali lahko t.i. P.A.I., pridobljen v Republiki Sloveniji, nadomesti 24 kdt s področja pedagogije in didaktike, pridobljene v Republiki Italiji. Po izčrpni diskusiji je Enotni svet sindikata sklenil, da v zvezi z navedenimi vprašanji zaprosi za sestanek s predstojnikom Urada za slovenske šole.

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327