Sindikalne noviceFAQ vprašanja za natečaje 2020 (2)

22 julija, 2020by admin

VPRAŠANJA ZA SINDIKAT SLOVENSKE ŠOLE NATEČAJ 2020

Za natečajna razreda A24 in A25 drži, da bodo na natečaju vsa odprta vprašanja v angleščini (tudi tista, ki zadevajo metodologije in zakonodajo)?

V razpisu za redni natečaj piše, da bo za natečajna razreda A24 in A25 v tujem jeziku potekal ustni izpit (torej vključno z metodologijo in zakonodajo). Ni pa napisano, da bo v tujem jeziku potekala tudi druga pisna naloga. Na izrednem natečaju bo pisna naloga za natečajna razreda A24 in A25 potekala v tujem jeziku.

Na izrednem natečaju lahko sodelujejo prof., ki imajo vsaj 3 leta poučevanja, od katerih eno leto za tisti natečajni razred, za katerega tekmujejo. Brala sem, da za 3 leta veljajo tudi letne suplence brez naslova (servizio senza titolo – “tale servizio è riconosciuto a livello giuridico e come tale costituisce servizio valido per l’accesso al concorso straordinario” – Gazzetta Ufficiale). Kandidat pa mora imeti naslov in vse potrebne pogoje, ko se prijavi na natečaj. Ali lahko potrdite?

Potrjujemo, da v razpisu ni določila, po katerem bi leta poučevanja brez predpisanega naslova ne veljala kot pogoj za udeležbo na izrednem natečaju. Tudi nekatere druge sindikalne spletne strani to potrjujejo.

Povezano s prejšnjim vprašanjem; za 3 šolska leta sem opravljal podporni pouk za dijake 104 (s polnim urnikom), čeprav imam univerzitetno diplomo iz matematike, nimam znanih 24 kreditov in nimam habilitacije v podpori. Kaj lahko opravim izredni natečaj za podporni pouk ali lahko samo iz “mojega” predmeta (matematike, ki sem jo učil vsaj 3 leta)?

Vpis na izredni natečaj za podporni pouk je možen samo s specializacijo. Podporni pouk brez specializacije šteje kot pouk iz določenega predmeta pod pogojem, da je kandidat dotični predmet poučeval vsaj eno leto. To je najbolj razširjena interpretacija na sindikalnih spletiščih. Je pa res, da nekateri sindikati s tem v zvezi promovirajo rekurz na upravno sodišče,

Kaj se zgodi v primeru, da ni dovolj mest za vse zmagovalce natečaja?

Tega ni mogoče napovedati z gotovostjo. Dolgoletna izkušnja pravi, da ostanejo lestvice natečajev v veljavi tudi več let, navadno vse do razpisa novega natečaja.

Za pridobitev pogojev za vstop v lestvice bom morala opraviti še nekaj dodatnih izpitov. Zanima me, kako poteka prenos teh kreditov iz slovenskega v italijanski sistem, da bodo lahko upoštevani. Predmeti v slovenskem sistemu imajo drugačna imena in število kreditov. Kako se lahko preveri, če sovpadajo s predmeti, ki morajo biti opravljeni za vstop v ital. sistem?

Po Bolonjskem sistemu naj bi sistem kreditov načelno veljal v vsej Evropi. Za manj splošen odgovor na to vprašanje pa bi bilo dobro vedeti, v kateri državi je bila pridobljena diploma in kateri so manjkajoči izpiti, ki jih kandidat opravlja.

Ali je možno prenesti kredite iz določenega predmeta tudi v primeru, če se opravijo v okviru rednega študija, če ta še ni končan in na kakšen način?

Vprašanje ni jasno zastavljeno.

Če ne bo razpisanega mesta oz. mest za določeni predmetni razred, bo v naslednjih letih nov natečaj?

Da, ko se bo mesto sprostilo.

Bo natečaj razpisan le za trenutno prosta mesta, ali se bo upoštevalo tudi mesta, ki se bodo sprostila v naslednjih letih?

V razpisu za izredni natečaj govori o sprejemih v službo “a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi”. Predstavljamo si torej, da naj bi upošteval torej tudi mesta, ki se bodo sprostila v naslednjem triletju.

Ali se lahko vpišemo v lestvice oz. prijavimo na natečaj “con riserva” v natečajni razred za katerega nam manjkata dva izpita in smo ju dodali, vendar ju nismo še utegnili opraviti?

Ne.

Bi mogoče terminologijo šolskega okolja in sistema, v sodelovanju s Centralnim uradom za slovenščino, obnovili v nekem strnjenem dokumentu ( kot so že naredili za administrativno plat občin) ?

Če bo mogoče.

Kdaj bomo izvedeli kaj več o izrednem natečaju za v stalež ?

Pri Sindikatu s tem seveda nismo seznanjeni. Predvidevamo pa, da utegnejo biti razpisi objavljeni od druge polovice meseca avgusta dalje.

Kdaj bo naslednje srečanje ( lahko tudi na daljavo), mogoče tudi direktno tudi z Giacominijem in predstavniki Slovenskega šolskega sindikata ?

 

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327