Sindikalne noviceFAQ vprašanja za natečaje 2020 (1)

21 julija, 2020by admin

VPRAŠANJA ZA SINDIKAT SLOVENSKE ŠOLE

NATEČAJ 2020

 

Če se prijavimo na “italijanski” natečaj, lahko istočasno sodelujemo tudi na “slovenskem” ?

Gre za dva različna natečaja, ki nista med sabo povezana, zaradi tega sklepamo, da sodelovanje na italijanskem natečaju ne preprečuje sodelovanja na slovenskem. Edini praktični problem, ki bi se lahko pojavil, bi lahko bila sočasnost obeh izpitov. Glede izrednega natečaja pa je seveda potrebno preveriti, da ima kandidat pogoje za oba, to se pravi vsaj eno leto poučevanja na specifičnem natečajnem razredu. V praksi to pomeni, da kdor želi na izrednem natečaju sodelovati tako za slovenske kot za italijanske šole, mora imeti vsaj eno leto poučevanja tako na slovenski kot na italijanski šoli. To je bilo do sedaj stališče šolske administracije.

Če se prijavimo na izredni natečaj za en natečajni razred, se lahko prijavimo tudi na rednega, čeprav ne na isti natečajni razred?

Da.

Kdaj se bo najverjetneje odvijal “slovenski” natečaj?

Treba je razumeti, o katerem natečaju je govor. Imamo pred sabo 4 natečaje, in sicer izrednega za nižjo in višjo srednjo šolo, rednega za nižjo in višjo, rednega za osnovno in natečaj za pridobitev habilitacije.

Natečaji, tako slovenski kot italijanski, naj bi se odvijali v naslednjem šolskem letu, nihče pa ni v stanju povedati kdaj.

Razpis slovenskih natečajev  bodo verjetno objavljeni v naslednjih tednih, izvedba pa bo kasnejša. Ob objavi v Uradnem listu, Vam bomo posredovali informacije na spletki.

Kateri natečajni razredi bodo prišli v poštev za redni in izredni?

Trenutno za gotovo lahko povemo, da so za redni natečaj bila za slovenske šole de facto določena mesta le za specifične stolice za literarne predmete na slovenski šoli, in to kakor sledi:

 

STOLICA ŠTEVILO MEST
A070 – ITALIJANŠČINA NA NIŽJI SREDNJI ŠOLI (ITALIANO, STORIA EDUC. CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO SLOVENA O BILINGUE) 5
A071 – SLOVENŠČINA, ZGODOVINA ZEMLJEPIS NA NIŽJI SREDNJI ŠOLI (SLOVENO, STORIA EDUC. CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO SLOVENA O BILINGUE) 9
A072 – ITALIJANŠČINA NA VIŠJI SREDNJI ŠOLI (ITAL II LINGUA SC II GR LING SLOVENA) 4
A073 – SLOVENŠČINA, ZGODOVINA NA VIŠJI SREDNJI ŠOLI (ITALIANO SC II GR SLOV O BILINGUE) 1
A074 – LATINŠČINA IN SLOVENŠČINA NA VIŠJI SREDNJI ŠOLI (DISC LETT E LATINO LING SLOVENA) 2
A075 – LATINŠČINA IN GRŠČINA NA VIŠJI SREDNJI ŠOLI (DISC LETT LATE GRECO LING SLOVENA) 2

Za ostala mesta (osnovne šole, vrtce in ostale natečajne razrede)  je potrebno počakati na slovenske razpise. Upoštevati je tudi treba, da utegne v zvezi z navedenimi mesti priti do kakšnih popravkov.

Koliko in katera mesta so na razpolago za slovenske šole v Italiji?

Glej prejšnje vprašanje.

V kateri obliki bo organiziran natečaj? Redno ali izredno?

Organizacijo natečaja določa razpis za italijanske šole. Vsi natečaji za slovenske šole bodo organizirani po analogiji z vsedržavnimi natečaji. Razpis bo prilagodil izvedbo natečaja potrebam slovenskih šol.

Zakaj lansko leto je bilo mogoče organizirati natečaj, s tem, da so imeli kandidati le ustno spraševanje in so pripravili le eno dvajset minutno lekcijo, ki so jo predavali komisiji? In so vsi izdelali?

Razpise določajo specifične norme. Lanski razpis je bil posledica zakona, ki je vseboval določila za stabilizacijo osebja s habilitacijo za poučevanje.

Ali bi lahko PAI (pedagoško andragoška izobrazba) veljal kot kriterij vpisovanja na redni natečaj namesto 24 CFU?

Nikjer v razpisih ne piše, da morajo biti omenjeni CFU pridobljeni na univerzah v Italiji. V kolikor se število kreditov in vsebinska področja  PAIa krijejo z zahtevami razpisov, po našem mnenju ne bi smelo biti težav za njihovo priznanje. Kandidatom svetujemo, da na italijanskem konzulatu v Kopru zaprosijo za “Dichiarazione di valore” opravljenega PAI.

Ali lahko dobimo po mailu zadnjo verzijo vseh natečajev 2020/2021? (je malo zmešnjave)

Na žalost zmešnjava je velika, ker prve razpise z dne 20. aprila je parlament spremenil z zakonom junija meseca. Sledili so drugi zakonski posegi, zato vam svetujemo, da si pregledate sledeče ministrske spletne strani:

za izredni natečaj za višjo in nižjo srednjo šolo:

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa6

za redni natečaj za višjo in nižjo srednjo šolo::

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa5

za redni natečaj za osnovno šolo in vrtce

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa4

za pridobivanje habilitacije

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa3

Upošteva se tudi točkovanje iz zavodskih lestvic na koncu pri dodelitvi staleža?

Svetujemo vam, da si na zgoraj omenjenih spletnih straneh ogledate točkovnik. (Titoli)

Če bo izredni natečaj npr. oktobra v prihajajočem šolskem letu, kdaj bo potemtakem steklo poskusno leto? V istem šolskem letu ali šele 2021/22?

Žal na to vprašanje nimamo odgovora.

Kje dobimo program za pripravo na posamezni natečni razred? Katere vsebine posameznega predmeta moramo obvladati? Kje na primer dobimo program za pripravo na natečajni razred A-71 (slovenščina na nižji srednji šoli) in A-73 (slovenščina na višji srednji šoli)?

Razpisa na žalost še ni, zato tudi programov ni. Predstavljamo pa si, da bodo programi isti, kot so bili v prejšnjih letih. Objavljamo link za stare programe.

 

Ali mora kandidat, ki je opravil zadnja tri leta višje srednje šole na italijanski šoli, pred tem pa obiskoval slovensko šolo, opraviti tudi izpit iz znanja slovenščine na ravni odličnosti?

Ministrski dekret 809/2015 to predvideva.

Ali moramo kam predložiti dokumentacijo o opravljenih posameznih izpitih, ki so pogoj za prijavo na natečaj?

Počakajmo na razpise, v katerih bodo navodila.

Ali bodo letos odprli lestvice tudi za slovenske šole? Ali bodo suplentje v š.l. 2020/2021 imenovani po novih lestvicah? Mislite, da bo vse steklo pravočasno pred imenovanji? A bo nov tip točkovanja veljal tudi za slovenske šole?

Da, termini so isti kot za italijanske šole, in sicer od srede, 22. julija, ob 15.30, do četrtka, 6. avgusta, ob 23.59. Vlogo je treba tudi za slovenske šole oddati preko spletne platforme Ministrstva za šolstvo – Istanze on-line.

 

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327