Sindikalne noviceTiskovno sporocilo 2. dec 2021

2 decembra, 2021by Samuel

Sindikat za slovenske šole ugotavlja, da se v zadnjih mesecih v zvezi s slovensko šolo v Italiji nanovo postavlja vrsta vprašanj, o katerih smo bili prepričani, da so bila že davno dokončno in zadovoljivo rešena, pa žal kaže, da temu ni tako. Pred nekaj dnevi smo opozorili na težavo, ki je nastala z razpisom natečajev za slovenske šole. Sedaj se pa na osnovi še neuradnih, a dovolj zanesljivih novic – nazadnje v Primorskem dnevniku z dne 1. decembra – postavlja nov problem: ali bo urad za slovenske šole ostal brez vodstva? Bo posledično ustavljeno tudi delo Deželne komisije za slovenske šole?

Zadeva je pravzaprav še zelo meglena in naj bi se razjasnila šele, ko bodo vsi postopki (kateri postopki?) zaključeni. Dejstvo pa je, da je Sindikat slovenske šole s tem v zvezi zelo zaskrbljen. Pri tem ne gre za osebo, ampak za stvar. Ni namreč vseeno, ali urad vodi stalen upravni vodja ali pa to vlogo opravlja začasni vršilec dolžnosti brez vsakršnega dejanskega vpliva na potek stvari. Urad za slovenske šole ni eden od tolikih upravnih uradov, funkcionalnih sprotnim potrebam državnega šolstva. Urad za slovenske šole je poseben urad (“ufficio speciale”), ki je bil ustanovljen z zakonom (38/2001), kar pomeni, da morajo biti tudi njegovemu vodji priznane “posebne pristojnosti.” Obenem je v zakonu jasno napisano, da mora urad voditi oseba, ki povsem obvlada slovenski jezik (“piena conoscenza della lingua slovena”).

Sindikat slovenske šole bo budno spremljal nadaljnji razvoj okrog imenovanja vodje urada za slovenske šole in bo v primeru kršenja zakona nemudoma posredoval na vseh pristojnih mestih. Prizadeval si bo tudi, da bi bili Uradu za slovenske šole tudi formalno-pravno priznani večja avtonomija in neposredne pristojnosti v zadevah, ki se tičejo slovenske šole.

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327