Sindikalne noviceTiskovno sporočilo 12. maj 2022

12 maja, 2022by Katja Pasarit

Sindikat slovenske šole sporoča, da se je dne 4. maja sestal z deželno ravnateljico Deželnega šolskega urada (DŠU) dr. Danielo Beltrame, s predstojnikom Urada za slovenske šole dr. Petrom Černicem in z ostalimi sindikalnimi organizacijami. Predmet informativnega srečanja je bila porazdelitev kadrovskega seznama neučnega osebja za š.l. 2022/23 na šolah s slovenskim učnim jezikom in na dvojezični šoli v Špetru v skladu s čl. 6 vsedržavne kolektivne delovne pogodbe šolskega osebja (CCNL) iz leta 2018.
Srečanje je potekalo na daljavo.
Iz srečanja je izšlo, da je za šole s slovenskim učnim jezikom bilo dodeljenih 184 mest za neučno osebje, kar pomeni, da se je kontingent v primerjavi s prejšnjim šolskim letom tj. 2021/22 zmanjšal za 3 enote; eno mesto zadeva profil administrativnega pomočnika in dve mesti pa zadevata profil šolskih pomočnikov.
Sindikat je na seji izrazil vso svojo zaskrbljenost, zaradi nastale situacije. Potreben je celovit in predvsem koordiniran pristop do te problematike, ki bi lahko v bodoče peljala v nepredvidljive in potencialno nepopravljive posledice ne samo za uslužbence ampak tudi za vso slovensko šolo v Italiji nasploh. Zato bomo pri Sindikatu napeli vse sile, da se število neučnega osebja v bodočem šolskem letu zviša.

S tem v zvezi je senatorka povedala, da kot je bilo javnosti že sporočeno, že pripravljeni amandma, ki je bil vložen v poslanski zbornici s strani kolegov, ni bil sprejet, ker so zaradi zaupnice amandmaji avtomatično propadli. Bo pa isti amandma senatorka ponovno predložila v okviru sprejemanja naslednjega zakonskega odloka (decreto sostegni), ki bo v kratkem v obravnavi v senatnih komisijah.

Sindikat je izpostavil tudi problem priznanja Sindikata v odnosih s šolsko administracijo, kar je možno izpeljati s tem, da se Sindikatu omogoči podpis vsedržavne delovne pogodbe (firma tecnica). Izpostavljena je bila potreba, da se mesto šolnika, razrešenega službenih obveznosti, zagotovi tudi za nadaljnje troletje. Senatorka je obljubila, da bo intervenirala pri odgovornih organih, da se Sindikatu še naprej zajamči to mesto.

Pogovor je tekel tudi o drugih problematikah šole. V zvezi z bilateralnim srečanjem med ministroma za šolstvo R Italije in R Slovenije, ki je bilo pred kratkim v Bologni, se pričakuje uradno sporočilo, v katerem sta se ministrstvi obvezali za konkretno reševanje odprtih vprašanj. Med le-temi je bila izpostavljena potreba po dejanski avtonomiji Urada za slovenske šole. Po besedah senatorke Rojc je ozračje v Rimu naklonjeno potrebam slovenske manjšine.

Sindikat je ob koncu srečanja tudi izrazil svojo pripravljenost, da sodeluje pri izdelavi tehničnih besedil, ki zadevajo šolsko problematiko.

S spoštovanjem

Katja Pasarit

Trst, Gorica, Špeter 12. maja 2022

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327