Stališča sindikataSeznam učnega osebja za š.l. 2020/21

4 junija, 2020by admin

TISKOVNO SPOROČILO SINDIKATA SLOVENSKE ŠOLE

Vodja urada za slovenske šole pri deželnem šolskem uradu dr. Igor Giacomini  je vljudno ugodil  prošnji Sindikata slovenske šole, da bi nas seznanil s problematiko seznama učnega osebja za naslednje šolsko leto.  Tako je v prejšnjih dneh potekalo srečanje na daljavo, na katerem so bili ob deželnem tajniku Jošku Prinčiču prisotni še nekateri člani deželnega tajništva Sindikata.

Ker pravni status Sindikatu slovenske šole že od leta 1995 vse do danes ne priznava pravice do pogajanja na nobeni ravni , od vsedržavne, deželne, pa vse do zavodske, je bila ta prva priložnost letos, da  se seznanimo z osnutkom seznama učnega osebja na slovenskih šolah v naši Deželi.

Vodja urada je predstavil osnutek porazdelitev 496 mest obveznega seznama osebja med vse tri pokrajine in vse štiri stopnje šol. To je število, ki ga je za slovenske šole v Furlaniji-Julijski Krajini določilo ministrstvo za šolstvo. Ob teh 496 mestih bodo slovenske šole razpolagale še z približno 50 mesti za okrepitev učne ponudbe.

Isto število mest je ministrstvo določilo tudi lani za tekoče šolsko leto, naknadno pa je bilo temu številu dodanih še 11 mest.

Globalno je torej v obveznem seznamu osebja za šolsko leto 2020/21 v primerjavi z letošnjim šolskim letom 11 mest manj. Upad je odvisen od manjšega števila učencev, predvsem na ravni otroških vrtcev in osnovnih šol, in je bolj izrazit tam, kjer je osredotočen na en sam Zavod.

Že od leta  2010 dalje, od reforme šolske ministrice Gelmini, ki je znižala število tedenskih ur skoraj vseh predmetov, in še posebej strokovnih na tehniških šolah, se na naših šolah ponavljajo težave pri izoblikovanju seznama osebja tehniških šol, še posebno v tistih letih, ko je število od ministrstva dodeljenih mest nižje od števila določenega za prejšnje šolsko leto. To se je zgodilo n.pr. v tem letu in zaradi tega sta zmanjkali dve stolici na tehniški šoli, ena stolica pa je bila razporejena na drugi Zavod.

Čeprav se Sindikat zaveda, da bo glede na pravila, ki urejajo dodelitev »presežnega osebja«, šola kot doslej vseeno razpolagala z omenjenim osebjem in da torej šolska vzgojno-izobraževalna ponudba ne bo okrnjena, pa vseeno meni, da je za problem stolic na tehniških šolah potrebno najti dolgoročno in bolj zavezujočo rešitev, ki bo zanesljivo jamčila didaktično kontinuiteto. Sindikat slovenske šole pa trenutno nima nobene možnosti, da bi  na ministrstvu začel postopek za rešitev  problema stolic za strokovne predmete, saj ga vsedržavna normativa ne obravnava kot suverenega tehničnega sogovornika. Ne glede na to pa bo Sindikat še naprej pozorno spremljal  in analiziral nihanje števila mest v seznamu osebja ter se odločno zavzemal za to, da bo to število zagotavljalo poln razvoj slovenskega šolstva v Italiji.  Ob vsem tem pa je pozitivna ugotovitev ta, da predvidena mesta pokrivajo potrebe vseh uporabnikov slovenskih šol, saj bodo vsi učenci in dijaki tudi v naslednjem šolskem letu začeli oz. nadaljevali s šolanjem na izbrani šoli.

V nadaljevanju srečanja smo se z vodjo urada dr. Igorjem Giacominijem pogovorili še o natečaju za vodje uprave, o natečajih za učno osebje ter o izgledih za  naslednje šolsko leto. Dr. Giacomini je zagotovil, da se bo natečaj za vodje uprave zaključil pred začetkom naslednjega šolskega leta, kar bo za šole, ki so že več let podhranjene  na področju upravnega osebja, pozitiven korak naprej.  Za natečaj za učno osebje pa moramo čakati najprej na nov vsedržavni razpis, kateremu bo sledil razpis za slovenske šole.

 

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327