Sindikalne noviceNatečaj za učno osebje na slovenskih šolah 2019

13 januarja, 2019by admin

Deželni šolski urad je 7.1.2019 objavil novico o izrednem natečaju za učno osebje na slovenskih šolah. Natečaj je namenjen vzgojiteljem in vzgojiteljicam v vrtcu ter učiteljem in učiteljicam. Rok za prijavo je do 4.2.2019.

Vse potrebne informacije najdete na spletni strani urada. Povezava.

Za prijavo na razpis je treba izpolniti obrazec, ki je objavljen v posebnem razdelku (Natečaj) na glavni strani spletnega mesta Deželnega šolskega urada za Furlanijo -Julijsko krajino (www.scuola.fvg.it), ki je neposredno dostopen iz zgornje povezave. Isti obrazci so dostopni tudi v spodnji priponki:

 

Prijavo je treba poslati z osebnega naslova certificirane elektronske pošte kandidata na naslov certificirane elektronske pošte drfr@postacert.istruzione.it s pripisom »Natečaj za slovenske šole_2018_vrtec_osnovna«. DŠU ne bo upošteval prijav, ki ne bodo prispele na zgoraj omenjeni način.

Pogoji za prijavo so:

a) habilitacija oz. strokovna usposobljenost za poučevanje v otroških vrtcih in osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom, pridobljena s specifičnim univerzitetnim študijskim programom pedagoške smeri v Italiji ali v tujini in priznana v Italiji v skladu z veljavno zakonodajo, če je kandidat v zadnjih osmih šolskih letih (2010/2011-2017/2018) poučeval vsaj dve leti (možne so tudi prekinitve med delovno dobo) na šolah s slovenskim učnim jezikom in z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Furlaniji -Julijski krajini nastopnji otroškega vrtca oz. osnovne šole, in sicer na navadnem mestu ali na mestu za podporni pouk. Opravljeno delo za določen čas velja v skladu s 14. odstavkom 11. člena zakona št. 124 z dne 3. maja 1999;

b) diploma srednje višje šole oz. diploma eksperimentalne jezikovne smeri, ki velja za habilitacijo in je bila pridobljena na učiteljišču s slovenskim učnim jezikom do šolskega leta 2001/2002, ali podobna habilitacija oz. strokovna usposobljenost, pridobljena v tujini in priznana v Italiji v skladu zveljavno zakonodajo, če je kandidat v zadnjih osmih šolskih letih (2010/2011-2017/2018) poučeval vsaj dve leti (možne so tudi prekinitve med delovno dobo) na šolah s slovenskim učnim jezikom in z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Furlaniji -Julijski krajini na stopnji otroškega vrtca oz. osnovne šole, in sicer na navadnem mestu ali na mestu za podporni pouk. Opravljeno delo za določen čas velja v skladu s 14.odstavkom 11. člena zakona št. 124 z dne 3. maja 1999;

c) za natečaj za mesta za podporni pouk v otroških vrtcih in osnovnih šolah mora kandidat poleg navedenega študijskega naslova pod črko »a« oz. »b« imeti opravljeno specifično specializacijo za delo z učenci s posebnimi potrebami v skladu z veljavno zakonodajo ali podobno specializacijo, pridobljeno v tujini in priznano v Italiji v skladu z veljavno zakonodajo.2. K natečajnemu postopku so pogojno pripuščeni tudi kandidati, ki so strokovno usposobljenost oziroma specializiacijo za delo z učenci s posebnimi potrebami pridobili v tujini in v roku za prijavo na razpis predložili vlogo za priznanje tujega naslova na Generalno direkcijo za ustroj šolskega sistema in ocenjevanje vsedržavnega sistema izobraževanja oziroma na posebni Urad za šole s slovenskim učnim jezikom v skladu s 1. odstavkom 13. člena zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001.

3. K natečajnemu postopku so pogojno pripuščeni tudi kandidati, ki so specializiacijo za delo z učenci s posebnimi potrebami pridobili do 1. decembra 2018 v sklopu univerzitetnih tečajev, ki so se začeli do 31. maja 2017, vključno s tistimi, ki jih ureja ministrski odlok št. 141 z dne 10. marca 2017 z nadaljnjimi spremembami, ki jih je uvedel odlok št. 226 z dne 13. aprila 2017.

4. Posebni urad za šole s slovenskim učnim jezikom v skladu s 1. odstavkom 13. člena zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001 bo prijave kandidatov sprejel pogojno in si pridržuje pravico, da preveri skladnost prijave z zahtevanimi pogoji razpisa. V primeru, da kandidati ne izpolnjujejo predvidenih pogojev, bo Urad nemudoma izključil kandidate v kateri koli fazi natečajnega postopka.

5. Na podlagi 2. odstavka 425. člena zakonodajnega odloka št. 297 z dne 16. aprila 1994 in 6. člena ministrskega odloka št. 809 z dne 8. oktobra 2015 morajo kandidati dokazati tudi pisno in ustno znanje slovenskega jezika na ravni materinščine.

Besedilo razpisa v celoti

 

 

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327