Stališča sindikataGlasuj za Sindikat slovenske šole

16 marca, 2018by admin

Oddan glas kandidatom Sindikata slovenske šole je neposreden glas za obstoj in razvoj slovenskih šolskih ustanov v Furlaniji-Julijski krajini, obenem največje jamstvo za naša delovna mesta.

 

Dne 17., 18., in 19. aprila bodo potekale na vseh šolskih zavodih volitve za obnovitev Enotnih sindikalnih predstavništev. Sindikat slovenske šole je s svojimi kandidati prisoten na vseh zavodih s slovenskim učnim jezikom v Gorici in Trstu ter na dvojezični šoli v Benečiji.

Sindikat slovenske šole je edini sindikat, ki ima kot prvenstveni cilj obstoj in razvoj šolstva v slovenskem jeziku. To svojo nalogo redno izvaja s stalnim nadziranjem ukrepov državnih in lokalnih šolskih oblasti, s katerimi se skuša dogovarjati ob udejanjanju norm, ki zadevajo specifiko našega šolstva (šolski seznami osebja »organik«, razpisi natečajev, odpiranje razredov, itd.).

Sindikat obenem pozorno sledi sprejemanju novih zakonskih določil na področju šolstva in z angažiranjem političnih predstavnikov, deželnih in ministrskih funkcionarjev skuša vplivati na nastajajočo zakonodajo. Preko izvoljenega predstavnika prof. Petra Černica prenaša v Višji šolski svet potrebe vezane na delovanje slovenskih šolskih zavodov.

Končno Sindikat slovenske šole jamči, da se na vseh zavodih uporablja slovenski jezik v administrativnih aktih in se pri podpisovanju zavodskih pogodb upoštevajo in nagrajujejo jezikovne in administrativne kompetence šolskega osebja v sistemu, ki predpostavlja dvojezično znanje.

Bolj razvejano delovanje Sindikata slovenske šole, predvsem v odnosu do članstva, trenutno ni mogoče, ker 17 let po sprejetju zaščitnega zakona še nismo uradno priznani. Zato je danes naše delovanje omejeno, saj smo prisiljeni delati le prostovoljno. Naš sindikat trenutno nima strukture, da bi lahko imel vsakodnevni stik člani, kar pa imajo drugi vsedržavni sindikati. Oni razpolagajo z osebjem oproščenim delovnih obveznosti, česar mi nimamo in lahko sami sklicujejo svoja sindikalna zborovanja, kar nam ni dovoljeno.

Polnopravno priznanje Sindikata slovenske šole, ki postaja v zadnjih mesecih zopet aktualno, odvisi tudi od števila predstavnikov, ki jih bomo na teh volitvah izvolili. Samo z jasnim uspehom bomo lahko tudi po uradni poti pokazali na našo zakoreninjeno prisotnost na šolah s slovenskim oz. dvojezičnim učnim jezikom.

Oddan glas kandidatom Sindikata slovenske šole je zato neposreden glas za obstoj in razvoj slovenskih šolskih ustanov v Furlaniji-Julijski krajini in obenem največje jamstvo za naša delovna mesta.

 

 

Sindikat Slovenske šoleKontaktiraj nas!

TELEFON
+39 040 370301
SEDEŽ V TRSTU
ul. Donizetti, 3
MAIL
info@sindikat.it
SEDEŽ V GORICI
Korzo Verdi, 51

    obdelovanju osebnih podatkov

    ©2021 Performed by Tmedia | Cookies | Privacy Policy | C.F. 80031350327